Eszterházy Károly Egyetem

Vizuális Művészeti Intézet Média és Design Tanszék

Korunk kommunikációja a vizualitás irányába mozdult el mind számszerűségében, mind intenzitásában. Soha ennyi képi elem és kommunikációs stratégia nem vett részt az üzenet közvetítésében. A közléseket vizualitásra váltó tipográfia műfaját az egyre gyorsuló kommunikáció igénye és az információrobbanás átformálta, egyben fel is szabadította a klasszikus tipográfia stiláris rendje alól, megszüntette korlátait. Mindezt technológiai és szemléletbeli változások is generálták. A szöveg — alkalmazkodva a megváltozott helyzethez — maga is képként bukkan elő. Így ma a METAVERZUMBAN a szövegolvasás képessége mellé a képolvasás készségét is el kell sajátítanunk a hatékony és korszerű kommunikáció érdekében.
 
De a tárgy-, és célszerűségtől való eltávolodás a tipográfia gyakorlatában sem adja meg a teljes autonómia élményét. Létrejön egy burjánzó forma-, és módszergazdag metanyelv, amelynek segítségével a végtelen számú résztvevő magától értetődő egyszerűséggel és változatossággal tud kommunikálni egymással egy időben. Azonban mindezért cserébe egyféle egylényegűség részeseivé is válunk, amit hívhatunk divatnak, trendnek, korszellemnek, de talán kevésbé szabadságnak.

Ebben a százarcú egyféleségben mégis meg kell találnunk és meg kell mutatnunk a lehetséges alkotói mozgásteret. Az innovációra való hajlandóságot, a kísérletezés bátorságát kell összeegyeztetnünk a szakmai tisztességgel. Az egri Média és Design Intézet oktatói közössége ezen elvek mentén próbálja hallgatóiban felkelteni és fenntartani azt az örök kíváncsiságot, amely feltétele a befogadásnak és az új formák keresésének. Ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk a felelősségteljes önálló munka igényét, de az ebből fakadó örömöt is, legyen szó akár tipográfiáról, akár más tervezőgrafikai műfajokról, akár bármilyen vizuális megnyilvánulásról.