Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Média Intézet Tervezőgrafika Tanszék

Abban hiszünk, hogy a design a jövő formálásának hatékony eszköze. A tervezőgrafikus aktív résztvevője, tudatos alakítója azoknak a folyamatoknak, melyek a környezetünket egyre több területen meghatározzák. Ez egyúttal a határok kiterjesztését és a konvenciók felülírását is jelenti. Jelenlegi hallgatóink a jövőben olyan tevékenységeket fognak végezni, amikről ma még sejtésünk sincs és az is biztos, hogy a tervezőgrafika eszközrendszere is alaposan át fog alakulni. Az állandóságot a változásra való nyitottság jelenti, az örök kíváncsiság, ami problémákra fókuszálva, megoldások keresésében határozza meg magát. 

Amint a kommunikáció túllép a közvetlen szóbeli közlésen, látható formát kap, illetve lehetőséget arra, hogy függetlenítse magát az időtől. Ehhez eszközökre van szükség, melyek által rögzíthetővé, visszaidézhetővé, továbbíthatóvá vagy sokszorozhatóvá válik. „A társadalmakat mindig is jobban formálta a mindenkori kommunikációs médiumok természete, mint a kommunikáció tartalma” – mondja Marshall McLuhan. A korszak, amiben élünk a könyvnyomtatás megjelenése óta nem látott mértékű változások időszakát éli. A folyamat egyre inkább a közösségi jelleg és a részvétel felértékelődése felé halad. Már nem passzív nézők, hallgatók vagy egyszerű „userek”, sokkal inkább aktív résztvevői, sőt alakítói vagyunk annak a rendszernek, ami egyre jobban átszövi az életünk egyre több területét.

A MOME Tervezőgrafika Tanszéke ezt az aktív viszonyt helyezi a fókuszba. A jövő kihívásaira keressük a válaszokat a kommunikáció örök emberi szándékának és az azt támogató technikáknak, illetve médiumoknak az összefüggésében. A Tanszék olyan progresszív szellemiségű, a kortárs trendekre érzékeny, globális értékeket hangsúlyozó szellemi műhely, amely a közös emberi értékek, az európai szellemiség és a magyar kulturális örökség iránti elköteleződés mellett a társadalmi innovációt kiemelt feladatnak tekinti. Az általunk képviselt tervezői felelősség kiterjed a jelenkor szociális alapkérdéseinek vizsgálatára azzal a céllal, hogy aktív résztvevőjévé váljon a megoldások elkerülhetetlen szükségességét felismerő globális diskurzusnak.