Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Média Intézet Tervezőgrafika Tanszék

A globalizált világ alapvető szükségletévé vált a kommunikáció, mely immár önálló iparággá alakult. Az infokommunikációs technológiák fejlődése az információ egyre nagyobb tömegeinek áramoltatását teszi lehetővé. Az értelmezés nélkülözhetetlen eszköze a vizualitás, melynek eszköze a tartalom látható struktúrába és formába rendezése. Ez a kortárs tervezőgrafika legfontosabb feladata. Ehhez érteni kell mind a kép, mind a szöveg, valamint e kettő interakciójának sajátosságait üzenetközvetítő hatásuk szempontjából. Kép mint a közlés legszélesebb spektrumán értelmezett vizuális kód, és szöveg mint az írott beszéd, melyhez autonóm kifejezőeszközként társul a vizualitás. A képi narratíva és a szöveges közlés párhuzamossága jellemzi a tervezőgrafika tradicionális és új területeit, legyen az plakát, könyv, vizuális identitás vagy online, interaktív, digitális médium.

Ahogy a kommunikáció túllép a közvetlen szóbeli közlésen, látható formát kap és lehetőséget arra, hogy függetlenítse magát az időtől. Ehhez eszközökre van szükség, melyek által rögzíthetővé, visszaidézhetővé, továbbíthatóvá vagy sokszorozhatóvá válik. A társadalmakat mindig is jobban formálta a mindenkori kommunikációs médiumok természete, mint a kommunikáció tartalma, - mondja Marshall McLuhan. A korszak, amelyben élünk a könyvnyomtatás megjelenése óta nem látott mértékű változások időszakát éli. A folyamat egyre inkább a közösségi jelleg és a részvétel felértékelődése felé halad. Már nem passzív nézők, hallgatók vagy egyszerű userek, sokkal inkább aktív résztvevői, sőt alakítói vagyunk annak a rendszernek, ami egyre jobban átszövi életünk egyre több területét.

A MOME Tervezőgrafika Tanszék ezt az aktív viszonyt helyezi a fókuszba. A jövő kihívásaira keressük a válaszokat a kommunikáció örök emberi szándékának és az azt támogató technikák, illetve médiumok összefüggésében. A tanszék olyan progresszív szellemiségű, a kortárs trendekre érzékeny, globális értékeket hangsúlyozó szellemi műhely, amely a közös emberi értékek, az európai szellemiség és a magyar kulturális örökség iránti elköteleződés mellett a társadalmi innovációt kiemelt feladatnak tekinti. Az általunk képviselt tervezői felelősség kiterjed a jelenkor szociális alapkérdéseinek vizsgálatára azzal a céllal, hogy aktív résztvevőjévé váljon a megoldások elkerülhetetlen szükségességét felismerő globális diskurzusnak.