Budapesti Metropolitan Egyetem

Vizuális Kommunikáció Intézet

Gábor Imre: … akkor szeretem a szöveget, ha nem is keresem, vagy fel sem tűnik a típusa; úgy is mondhatnám – ha nem lenne furcsa ilyet mondani, – hogy láthatatlan. Nem bírom, ha a betű affektál, viselkedik, tolakodik, a szöveg maradjon csak szöveg. Megértem persze azt a felfogást is, ha képi elemmé válik, amit sok nagyrabecsült kollégám kiválóan művel és tanít, de ezt sok tanulással és gyakorlattal – és bármilyen különös –, kellő műveltséggel és ízléssel lehet jól csinálni. A copy-paste esetében én a pozitívumot emelném ki, miszerint a művészet története folyamán ez volt az alap, erre épült minden. A szerzői jog modernkoritalálmány…”

Gosztom András: … mert a Gutenberg-galaxis már nem csupán a nyomtatott matériában állítja megoldandó feladatok elé a tervezőt, de a digitális kütyük káoszában is. A tipográfiai pont gyakran már pixelre vált, a merev modulháló pedig reszponzívra. A médium hat a tervezőre és fordítva, de a kérdés minden esetben az, hogy sikerül-e megtalálni az egészséges egyensúlyt az alkotói szándék és az alkalmazott eszköz vonatkozásában…

Halasi Zoltán: … A klasszikus szabályrendszer alapos ismerete adhat alapot a tipográfus fejlődéséhez és az egyedi stílus megteremtéséhez, valamint egy adott vizuális üzenet pontos megfogalmazásához. Oktatói tevékenységemet eszerint igyekszem összeállítani. A copypaste lényege számomra, hogy az igényesen megválasztott copy-k sora minőségi és új karakterű paste-t eredményezzen…

Július Gyula: … kezdetben volt a képpé vált beszéd, majd a világról alkotott fogalmaink hatványozódásával jeleink ‹képtelen› vonalkapcsolatokká, fonogrammákká váltak, bár ki ne látná a hullámzó vizet az M (a főníciai mém = víz) betűnkben… A betűk és a szöveg képként kezelése természetes. A vizuális kortex orientációs kolumnái a különböző vastagságú, intenzitású és irányú vonalakra érzékenyek, így az írás alkalmazkodott látásunk alapvető működéséhez: írásjeleinket úgy formáltuk, hogy azok a legprimérebb módon értelmezhetők legyenek agyunk számára. Ezért tanulunk meg olyan gyorsan olvasni-írni. A betűkkel való bánásmódot nálunk a klasszikus tipográfia, a kalligráfia, a lettering, a letterprint, a kísérleti tipográfia kategóriái szerint egymásbafonódóan oktatjuk. A kopipészt az evolúció, a kultúra metaforája. Benne az egyedi másolási hibája a legfontosabb tényező, ez a Demiurgosz…