Soproni Egyetem

Alkalmazott Művészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszék

Új időknek új szele: a számítástechnika, a digitalizáció vezette be ezt a friss lehetőséget. Másolás és a másolt dolog felhasználása más(!) összefüggésben már régóta létezik. Elődeink is használták ilyen-olyan okok miatt. Ennek a tevékenységnek a neve is változékony volt: merítés, hamisítás, utánzás, koppintás, klónozás... Ezek közül jó néhány nem valami hízelgő, némelyek csak elfedik a valóságot: a lopás tényét! De ne fogalmazzunk túl szigorúan, hiszen mi, akik számítógéppel dolgozunk, tudjuk hogy a copy/paste lehetőség nélkül jó néhány dolgot csak fölösleges fáradsággal tudnánk megvalósítani. Ez a parancs könnyebbé és gyorsabbá teszi a munkánkat, egységessé a tipográfiai alakítást – mert következetességet eredményez. Hiszen nemcsak más munkáját lehet másolni, de a sajátunkat is. Sőt azt hiszem, ez a gyakoribb...

Kérdés, hogy a copy paranccsal kimásolt elemeket, motívumokat, mondatokat stb. milyen vizuális vagy szövegkörnyezetbe helyezzük a „paste” segítségével? Tudjuk, hogy az így létrejött új minőség eredetivé válhat még akkor is, ha a bemásolt rész mástól vagy akár magunktól származik! Használjuk (fel és ki) bátran ezt a kézenfekvő lehetőséget, de ne feledjük a veszélyeit sem!

A Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetének Tervezőgrafika Tanszékén a tipográfia oktatása kiemelt jelentőségű. Hallgatóinknak gyakran hangsúlyozzuk, hogy a grafikai (rajzi) megnyilvánulások általában a tipográfia adta keretek között jelennek meg. Szükséges tehát, hogy ebben a műfajban való gondolkodás során hallgatóink gyakorlatot szerezzenek. Törekedjenek arra, hogy tipográfiai jártasságuk eredményei nemcsak a grafikai (képi) eredmények támogatójaként, de önálló alkotásokként, tipográfiai lapokként is megállják helyüket!