Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Média és Alkalmazott Művészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszék

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara képzőművészeti, alkalmazott művészeti, komolyzenei képzéseivel és doktori iskolájával nyitott, sokrétű, tudományos perspektívával bíró, interdiszciplináris művészeti légkört nyújt.

A pécsi tervezőgrafikus képzés specializált szakmai kurzusokból áll, amelyek kapcsán kiemelt figyelmet kap a tipográfia. Ezt bizonyítja, hogy külön gyakorlati kurzus épül a kalligráfiára, a klasszikus tipográfiára, a kiadványtervezésre, a betűtervezésre és az experimentális tipográfiára is. 

A számítógép kikerülhetetlen alapeszköz a tipográfiai tervezésben, ezért az általa nyújtott lehetőségeket is viszonylag gyorsan kiaknázzák a hallgatók. A digitális tervezésnek karakteres vizualitása van, 
a programok a tervező kezébe adnak egyfajta predefiniált formanyelvet, aminek köszönhetően könnyen keretek közé szorulhat az alkotó. A pécsi Művészeti Karon alkalmazott nyitott oktatási struktúrából adódóan 
a festészet, a szobrászat, a képgrafika és a fényképészet felé is „kitekintenek” a tervezőgrafikus hallgatók. Az így megszerzett tapasztalatok 
a tervezői feladatok kapcsán is sikerrel kamatoztathatók: sokrétűbb koncepciók, frissebb vizuális formanyelv, szélesebb látásmód az eredmény. Innen eredeztethető az is, amit kísérletező tervezői attitűdnek nevezünk. 
A határok feszegetése, átlépése, a transzgresszivitásra való törekvés eredményezi azt a hozzáállást, amely az alkotóművész sajátja. 

A pécsi Művészeti Karon fontosnak tartjuk, hogy a hallgatói kísérleteket a biztos szakmai alapok tudatában, interdiszciplináris légkörben, technológiailag fejlett, számítógépekkel felszerelt és akár 3D-nyomtatásra is lehetőséget adó műterem-laborjainkkal támogassuk.