Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Média és Alkalmazott Művészeti Intézet Tervezőgrafika Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara képzőművészeti, alkalmazott művészeti, komolyzenei képzéseivel és doktori iskolájával nyitott, sokrétű, tudományos perspektívával bíró, interdiszciplináris művészeti légkört nyújt.

A pécsi tervezőgrafikus képzés specializált szakmai kurzusokból áll, amelyek kapcsán kiemelt figyelmet kap a tipográfia. Ezt bizonyítja, hogy külön gyakorlati kurzus épül a kalligráfiára, a klasszikus tipográfiára, a kiadványtervezésre, a betűtervezésre és az experimentális tipográfiára is.

A számítógép kikerülhetetlen alapeszköz a tipográfiai tervezésben, ezért az általa nyújtott lehetőségeket is viszonylag gyorsan kiaknázzák a hallgatók. A digitális tervezésnek karakteres vizualitása van, a programok a tervező kezébe adnak egyfajta predefiniált formanyelvet, aminek köszönhetően könnyen keretek közé szorulhat az alkotó. A pécsi Művészeti Karon alkalmazott nyitott oktatási struktúrából adódóan a festészet, a szobrászat, a képgrafika és a fényképészet felé is kitekintenek a tervezőgrafikus hallgatók. Az így megszerzett tapasztalatok a tervezői feladatok kapcsán is sikerrel kamatoztathatók: sokrétűbb koncepciók, frissebb vizuális formanyelv, szélesebb látásmód az eredmény. Innen eredeztethető az is, amit kísérletező tervezői attitűdnek nevezünk. A határok feszegetése, átlépése, a transzgresszivitásra való törekvés eredményezi azt a hozzáállást, amely az alkotóművész sajátja.

A pécsi Művészeti Karon fontosnak tartjuk, hogy a hallgatói kísérleteket a biztos szakmai alapok tudatában, interdiszciplináris légkörben, technológiailag fejlett, számítógépekkel felszerelt és akár 3D-nyomtatásra is lehetőséget adó műterem-laborjainkkal támogassuk.