Krakkói Képzőművészeti Akadémia

Ipari Tervezési Kar Vizuális Kommunikáció Tanszék

Hallgatóink BA és MA végzettséget szerezhetnek Vizuális Kommunikáció Tanszékünkön. A Tanszéken belül több műhely is működik, melyek fókusza a tágabb értelemben vett vizuális kommunikáció, így foglalkozunk többek között az aláírás designnal, a vizuális identifikáció tervezésével, embléma- és csomagolástervezéssel, könyvtervezéssel, valamint folyamat vizualizációval, illetve a mobil- és online eszközökre alkalmazott tervezés egyéb formáival.
 
A műhelymunka során felmerülő témák gyakran tipográfiai jellegűek, hiszen ez a terület a hallgatói munkák központi eleme. A megfelelő betűkép használatnak illeszkednie kell az aktuális design koncepciójához, s emellett az olvashatóság is kiemelt szerepet kap, így ezeket a kreatív folyamat során folyamatosan ellenőrizzük. A hallgatóink motiváltak abban, hogy a tipográfia új területeit fedezzék fel, ezáltal a kísérleti tipográfia olyan szokatlan megközelítéseit tanulmányozzák mint az innovatív betűkép vagy az unortodox monogramok/kezdőbetűk megjelenítése válogatott kiadványokban.    

Ami a kreativitást illeti, hallgatóink bőséges munícióval rendelkeznek. A betűkkel való kísérletezés, valami újnak a megalkotására, megkonstruálására, deformálására, egyszerűsítésére, a nem létező létrehozására törekvő tudatos próbálkozás meglepő eredményeket szülhet. A hallgatóink ebben az évben is nagy lelkesedéssel készültek a TIPOZÓNA 4. kiállításra. Minden hallgató saját ötlettel állt elő, egyéni meglátással közelített a megadott témához. Betűket hoztak létre, melyek optikai csalással a mozgás illúzióját keltik, olyan jeleket alkottak, melyek újraértelmezik a teret, s olyan anyagokat használtak, melyeket hagyományosan nem társítunk a tipográfiához. Ezen kívül néhány hallgató animációs filmet is készített, ami szintén a téma kreatív megközelítését bizonyítja. És végül, de nem utolsósorban egy elméleti dolgozat is született, mely a lengyel nyelv diakritikus jeleit vizsgálja, s az olvasás folyamatát könnyítheti a diszlexiával küzdő olvasók számára. 

A Vizuális Kommunikáció Tanszék nevében szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy ezen a magas színvonalú eseményen mi is részt vehetünk. 

Professzor Barbara Widłak
Ipari Tervezés Kar Dékánja